طراحی وبسایت و نرم افزار (شوش دانیال) - sepehr-web.ir

Laravel, Php, C#, SqlServer, MySql, ASP MVC, VueJS, ReactJS

طراحی وبسایت و نرم افزار (شوش دانیال)

Laravel, Php, C#, SqlServer, MySql, ASP MVC, VueJS, ReactJS

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت سپهروب سربزنید

sepehr-web.ir
سایت اختصاصی من

برای خرید و دریافت نرم افزارها یا سفارش وبسایت و نرم افزار اختصاصی میتونید به وبسایت من "برنامه نویسان سپهروب" سربزنید

Sepehr-Web.ir


نام گروه رو عوض کردیم گذاشتیم سپهر، از این پس نرم افزارهامون به سپهروب تغییر خواهد کرد

برنامه نویسی وبسایت و نرم افزار

جهت سفارش طراحی وبسایت یا نرم افزار به وبسایت سربزنید- برنامه نویس ASP.Net MVC و C#‎

- آشنایی با مفاهیم SignalR, AngularJS
- تسلط بر JQuery , javascript AngularJS , JSON
- آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعاتی SQL SERVER & MySql
- توانایی کار با Entity Framework (CodeFirst - DatabaseFirst)
- آشنایی با مفاهیم طراحی Responsive & Adaptive
- آشنایی و توانایی کامل با فریمورک Laravel

- آشنایی و توانایی کامل با کتابخانه VueJS, Vuex, Vue-Router

- آشنایی و توانایی کامل با کتابخانه ReactJS, ReduxTel & Whatsapp: 0921-583-1866
Instagram: alimousavi329

Sepehr-Web.ir

سید علی موسوی


۱ مطلب با موضوع «نرم افزار مدیریت حمل و نقل» ثبت شده است

- ثبت اطلاعات راننده با جزئیات فردی و شخصی

- ثبت نرخ نامه و درصد کمیسون ها با امکان اضاف کردن درصد در سال های آتی

- ثبت مشخصات همکاران و سایر باربری ها

- ثبت اطلاعات پرسنل شرکت و سایر شعب

- ثبت اطلاعات حقوق و پاداش و سایر حساب های پرسنل شرکت

- ثبت برگه بار ترافیکی و مدیریت لیست با قابلیت چاپ

- ثبت برگه باسکول و مدیریت لیست با قابلیت چاپ

- ثبت اطلاعات حسابداری شرکت و امکان دریافت گزارش حسابداری

- امکان پشتیبان گیری خودکار و دستینسخه 3 این نرم افزار منتشر شده و بزودی اسکرین شات

فرم های برنامه را در سایت خواهیم گذاشت


  • سیدعلی موسوی